loading :)

holding an event

برگزاری رویداد

برگزاری رویداد به صورت همایش ‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی و … با هدف خلق انگیزه در گروه ‌های مشتریان برای حضور در جمع هدفمندی که آن‌ها را از دیگران متمایز سازد،و به نوعی درگیر ساختن مشتریان با محصول و یا خدمت مهم‌ ترین علت برگزاری همایش‌ ها و نمایشگاه‌ هاست. گفتنی است هرچه رویداد با خلاقیت بیشتری همراه باشد اثر بحشی را افزایش میدهد، اگر قصد برگزاری رویدادی بیادماندنی را دارید آژانس نگاره در این مهم کنار شما خواهد بود.

Scroll