loading :)

Billboard Design

طراحی بیلبورد و استند

یکی از عوامل مهم در طراحی توجه به مکان نصب بیلبورد یا استند است، از این جهت که عابر فقط در کمتر از چند ثانیه می تواند بیلبورد را تماشا کند، الزاما باید جمله کوتاه و تاثیر گذار به همراه تصویری جذاب متناسب با کالا یا خدمات شما طراحی شود که در کسری از زمان حس درک و آشنایی و تمایل به امتحان کردن آن را در بیننده ایجاد کند.

شرکت فناوری ذوب گلپایگان
پگاه گلپایگان
پگاه گلپایگان
Scroll