loading :)

Stop Motion

استاپ موشن

استاپ موشن یکی از تکنیک‌های انیمیشن ‌سازی است که در آن شیء را فریم به فریم حرکت داده و تصویر آن را توسط دوربین ضبط می‌کنند. از توالی این تصاویر به نظر می‌رسد که شیء به خودی خود در حال حرکت است. از نوع از ویدئو اقبال بسیار مناسبی در شبکه های اجتماعی دارد.

Scroll